Søren Tyge Sørensen

Advokatbeskikkelse 1975.

Søren Tyge Sørensen etablerede advokatfirmaet i 1983 sammen med Søren Holck-Andersen.
Siden da har Søren Tyge Sørensen ydet generel erhvervsrådgivning til danske og udenlandske virksomheder og beskæftiger sig primært med selskabsretlige forhold som for eksempel andelsret og foreningsret, køb og salg af virksomheder, kontraktsret og behandling af rets- og voldgiftssager.

E-mail: sts@adv-nyhavn.dk
Mobil: +45 4097 9313