Forretningsbetingelser

Advokatvirksomheden Holck-Andersen & Tyge Sørensen drives i aktieselskabsform under CVR-nr. 20015500.

Advokat Niels Gade driver advokatvirksomhed (VSO) under CVR-nr. 53495451.

Alle advokater er beskikkede af Justitsministeriet i Danmark.

Vi er omfattet af Advokatsamfundets tilsyn- og disciplinærsystem, af reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126 og af de advokatetiske regler, som kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.