Lone Egedal

Advokatbeskikkelse 1997.

Lone Egedal har taget en Master’s degree i Intellectual Property Rights ved University College London i 1994.

Lone Egedal har været i advokatfirmaet siden 1995 og rådgiver danske og udenlandske virksomheder om ophavsret og varemærkeret, konkurrenceret, statsstøtte, IT-ret, markedsføringsret, persondataret, køberet og fødevarelovgivning. Yderligere rådgiver Lone Egedal landbrugets foreninger og afgiftsfonde om statsstøtteretlige emner og anden offentlig lovgivning.

Hun rådgiver særligt importører i bilbranchen om problemstillinger i forbindelse med kontrakter med bilproducenter og forhandlere, opretholdelse af ejendomsforbehold, overholdelse af markedsførings- og forbrugerretlig lovgivning. Lone Egedal afholder jævnligt kurser for klienter om netop disse emner.

E-mail: le@adv-nyhavn.dk

Sekretær: Inge Herup Nielsen