Vagn Thorup

Advokatbeskikkelse 1978.

Vagn Thorup beskæftiger sig primært med erhvervs- og selskabsret, køb og salg af virksomheder, teknologiret, samt retssager indenfor sine kompetenceområder.

Vagn Thorup er derudover selvstændigt beskæftiget som professionelt bestyrelsesmedlem og senior advisor i en række erhvervsvirksomheder, herunder flere med betydelig international aktivitet.

E-mail: vt@adv-nyhavn.dk

Mobil: +45 4015 5118